Obchodní podmínky

Prodávající: Radek Táborský, Rabštejnská Lhota 198, 537 01 Chrudim. IČ: 60920599, DIČ: CZ6905213128

Platné pro www.spiner.cz

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej nářadí, nástrojů, strojů, jejich příslušenství, náhradních dílů a dalších produktů a služeb, které s tím souvisejí.
Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.
Návod je zobrazen na produktu, nebo je přiložen v písemné či obrazové formě u každého produktu.
Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Ceníky:

· Cenu prodávaného zboží stanoví Prodávající v ceníku.
· Ke změně ceny může docházet kdykoliv v průběhu roku dle změn dodavatelů, nebo výrobců.
· Ceníky v internetovém obchodě obsahují aktuální ceny s výjimkou případů, kdy výrobce neinformoval včas Prodávajícího o změně ceny. I přes naší maximální péči může dojít k zobrazení chybné ceny, kterou zjistíme až po přijetí Vaší objednávky. Tato skutečnost je důvodem k odstoupení od kupní od smlouvy, pokud Vám opravená cena nevyhovuje.
· !!! POZOR !!! Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen u našich prodejců a na kamenné prodejně !

Objednávání zboží:

· Prostřednictvím internetového obchodu.
V případě, že Zákazník zruší objednávku na nestandardní zboží, které není běžně skladem a je objednáno pro tohoto zákazníka, může Prodávající požadovat storno poplatek ve výši 10% z ceny zboží

· e-mailem: info(zavináč)spiner.cz
· Telefonem: +420 776199030

Dodání zboží (dopravné):

· Zboží lze vyzvednout osobním odběrem a to po tel. dohodě
· Zboží lze dodat na adresu zákazníka zásilkovou službou.
· Výše dopravného je uvedena v objednávce a je závislá na výši objednávky.
U zakázek nadměrných rozměrů (nad 2m) a nadměrné váhy (nad 30kg) se dopravné řeší zasíláním Toptransem a ke standarnímu dopravnému je dle velikosti objednávky doúčtováváno dopravné dle aktuálních sazeb dopravce. Ve specifických případech může být doprava řešena individuálně.

· Dopravné je účtováno za každou objednávku, pokud bude objednávka zasílána na několikrát (na žádost odběratele), bude účtováno dopravné ke každé jednotlivé faktuře.
· Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí být shodné s obsahem.

Platební podmínky:

· Převodním příkazem  u stálých zákazníků - vystaví prodávající zákazníkovi daňový doklad splatný dle dohody  (pouze na základě objednávky, nebo rámcové kupní smlouvy).
· Převodním příkazem (zálohová faktura) - předem na základě zálohového (proforma) daňového dokladu. Daňový doklad splňuje všechny náležitosti, které stanoví zvláštní předpis. Zboží bude dodáno po zaplacení.
· Dobírkou – při objednávkách přijatých přes e-shop, e-mail

Reklamace:

Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy při nákupu přes Internetový obchod:

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující zašle či jinak doručí Prodávajícímu vrácené zboží na své náklady a ne na dobírku.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na:

· poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
· dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
· dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Zákazník bere souhlasem s obchodními podmínkami bez výhrad na vědomí, že zboží zakoupené ze sekce Bazar nemusí být nové, může být použité, čemuž odpovídá výrazně snížená cena oproti zboží novému. Z tohoto důvodu se na něj nemohou vztahovat standartní záruky jako na nové a nepoužité zboží zakoupené přes eshop. Vyjímku může tvořit zboží u kterého je záruka výrazně popsána včetně délky záruční doby. Ta se může u různých položek lišit. V některých případech může být prodávajícím třetí osoba a provozovatel stránek www.spiner.cz pouze poskytovatelem prodejního prostoru.

Odstoupení od smlouvy:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a to bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
 V případě, že se jedná o zboží s vadou, lze od smlouvy odstoupit pouze na základě dohody prodávajícího a zákazníka. a za následně dohodnutých podmínek.

Podmínkou odstoupení je, že zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je

- nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství.

- prodávající si může účtovat přiměřené náklady na uvedení zboží do původního, prodejního stavu.
- jedná se o zboží, které má prodávající standardně skladem.
· Zákazník nemůže navrhnout odstoupení od smlouvy, pokud jde o:
- zboží upravené dle jeho přání,
- zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Pokud je výše objednávky, vzhledem k uvedenému sortimentu a režijním nákladům na realizaci obchodu nepřiměřeně nízká, má prodávající právo na odstoupení od smlouvy z důvodu nerentabilnosti dané objednávky. Na takovou objednávku si prodávající vyhrazuje právo nereagovat a považovat ji za bezpředmětnou.

Pozáruční opravy:

· Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce od předání opraveného zboží zákazníkovi a nebo dle podmínek příslušného smluvního značkového servisu
· Záruka se vztahuje pouze na závadu, jež byla předmětem opravy.
· V případě pozáruční opravy má prodávající právo na zaplacení ceny opravy i na náhradu vzniklých servisních nákladů spojených s manipulací a diagnostikováním závady, i když se později ukáže, že by oprava závady byla nerentabilní nebo závada byla neopravitelná. 

Zpracování osobních údajů:

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího.

Služby zákazníkům:

Jedná-li se o zboží pro zákazníka důležité, může prodávající zapůjčit jiné zboží na dobu do vyřízení reklamace nebo na dobu do vyřízení pozáruční opravy za těchto podmínek:
· V případě pozáruční opravy je za zápůjčku zboží účtován poplatek ve výši 50% z ceny půjčovného daného zboží, který se platí při vrácení zapůjčeného zboží.
· Po ukončení servisních úkonů bude od následujícího dne účtováno půjčovné v plné výši.
· Zapůjčit lze jen zboží které má prodávající v půjčovně a nemusí se jednat o adekvátní náhradu za reklamovaný nebo opravovaný výrobek.

Rozhodné právo:

· Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

Mimosoudní řešení sporů:

Možnost mimosoudního řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce, včetně uvedení odkazu na web www.coi.cz..
Od poloviny února 2016 funguje i ODR - online despute resolution, online platforma, umožňující mimosoudně řešit spory mezi obchodníky a spotřebiteli v rámci celé Evropské unie.
· Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.
Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění, je-li zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.
Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na trhu s nářadím a nástroji. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.9.2015.

Výhody nákupu

Široká nabídka

Široká nabídka produktů

Rychlost dodání

Zboží dodáváme obratem

servis

Záruční i pozáruční servis

Záruka

Záruka kvality oprav


Slevy pro stálé odběratele

Slevy pro stálé odběratele

Přejete si zasílat novinky mailem ?
Rychlý kontakt
  • Realizace, technické poradenství:
  • +420 776 199 030
  • info@spiner.cz
Copyright © www.spiner.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a optimalizace e-shopu Shop5.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace