Instalace, montáž požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Instalace požárně bezpečnostního zařízení vyžaduje pečlivé plánování a provedení tak, aby bylo zajištěno, že tyto zařízení budou správně fungovat v případě nouze.

Při montáž PBZ musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

PBZ dodáváme včetně vyhotovení povinné dokumentace (doklad o montáži PBZ a doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ), které jsou nezbytné pro další provoz a nebo např. pro kolaudaci.

NABÍZÍME:

Montáž, instalaci nebo dodávku PBZ.

  • požární ucpávky (HILTI, fischer, Protecta, Den Braven, Promat, Dunamenti a pod.)
  • požárních uzávěrů (požární dveře, klapky MANDIK apod.)
  • hasících přístrojů a hydrantů
  • a další…