Revize požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

U každého požárně bezpečnostního zařízení je nutné, dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti, a to minimálně 1x ročně.

Kontroly provozuschopnosti (revize) požárních bezpečnostních zařízení jsou důležitým a povinným prvkem správy požární ochrany ve firmách a provozech.

Zahrnují pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, která mají sloužit k prevenci, detekci, omezení nebo hašení požárů.

NABÍZÍME KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI:

  • požárních ucpávek (HILTI, fischer, Protecta, Den Braven, Promat, Dunamenti a pod.)
  • požárních uzávěrů (požární dveře, klapky apod.)
  • hasících přístrojů a hydrantů
  • požárních a retenčních nádrží
  • a další…