Dokumentace požární ochrany (PO)

Zpracování dokumentace požární ochrany je nedílnou součástí plnění povinností podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.

Každý dokument má svou roli v prevenci před požáry, musí však být „ušit na míru“ pro každé pracoviště.

Dokumentaci PO zpravidla zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

Dokumentace požární ochrany slouží ke stanovení podmínek požární bezpečnosti ve Vašem provozu nebo podnikatelské činnosti.

NABÍZÍME ZPRACOVÁNÍ:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární knihy
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
 • a další specifické požadavky související s problematikou požární ochrany

Důkladné vedení dokumentace požární ochrany je nezbytné pro bezpečný provoz firem a může mít také zásadní vliv na pojišťovací krytí.