Zastoupení při kontrolách státního požárního dozoru (SPD)

Našim klientům nabízíme zastoupení nebo spoluúčast při jednání s orgány státní moci či pojišťovnami v oblasti požární ochrany.

Může se jednat o kontroly Státního požárního dozoru, kolaudace provozoven a podobně.

Čeká Vás kontrola nebo jednání s úřady v oblasti požární ochrany?

Nabízíme i Vám interní audit dokumentace požární ochrany (PO) a dodržování pravidel PO na Vašem pracovišti.

Zjištěné nedostatky budou kvalifikovaně pojmenovány a obdržíte návrhy na způsob jejich odstranění.